Wiatraki Mazur

Wspieraj
Młodzieżowy Festiwal Filmików o Wolontariacie

Możesz wspierać tworzenie pierwszej stacjonarnej edycji Festiwalu wpłacając drobną kwotę na ZRZUTKĘ. 

Zbieramy środki na dojazd i poczęstunek dla młodzieży, aby wolontariusze z 8 szkół mogli się spotkać i wspólnie świętować efekty swojej pracy. Potrzebujemy na to 5000 zł. Za zebrane środki ufundujemy transport oraz drobny poczęstunek dla uczestników.

  • O co chodzi?
  • Od 5 lat działamy w szkołach podstawowych tworząc z młodzieżą Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu. W ramach działań prowadzimy lekcje obywatelskich, dot. wolontariatu w 8 szkołach subregionu ełckiego. Zajęcia o tematyce obywatelskiej zmierzają do realizacji akcji społecznych samodzielnie wymyślonych i przeprowadzonych przez młodzież.

Poprzez grywalizację, 150 młodych osób z 8 szkół uczy się w działaniu komunikacji i współpracy (działając w szkole jako jedna drużyna wolontariuszy i rywalizując z innymi grupami wolontariuszy w pozostałych szkołach). W ramach grywalizacji, młodzież m.in. organizuje akcje społeczne oraz realizuje krótki film, pokazujący wolontariat ich oczami.

I tak właśnie powstał Młodzieżowy Festiwal Filmików o Wolontariacie!

Technika wykonania filmów jest dowolna, ważne, by uczniowie samodzielnie, lub z pomocą osób przez siebie zaangażowanych zrealizowali materiał filmowy. Punktacji podlegają walory artystyczne, forma przekazu i zgodność tematyki filmu z wolontariatem. Szczegółowe zasady oceny zostają uzgodnione z młodzieżą, mającą realny wpływ na sposób oceny filmików. Tworząc filmiki wolontariusze uczą się kreatywności i kompetencji społecznych oraz cyfrowych, a także mają okazję pokazać siebie i swoje działania szerszej publiczności.

Za trudne?

Do każdej z grup przyjeżdżamy wcześniej z filmowcem, aby przeprowadził warsztaty. Dawid Wojtyła DW FILM to doświadczony, również w prowadzeniu warsztatów, członek naszego zespołu. Dzięki takim zajęciom, młodzież uczy się podstaw fotografii i tworzenia filmów, a także budowania scenariusza i wieeele więcej! Podczas warsztatów zawsze znajdzie się również czas na pierwsze nagrania, aby filmy wyglądały jak najbardziej profesjonalnie!

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy