Wiatraki Mazur

Wspieraj
Młodzieżowy Festiwal Filmików o Wolontariacie

Możesz wspierać tworzenie stacjonarnej edycji Festiwalu wpłacając drobną kwotę na ZRZUTKĘ. 

Zbieramy środki na zajęcia filmowe, dojazd i poczęstunek dla młodzieży, aby wolontariusze mogli się spotkać, wspólnie świętować efekty swojej pracy i propagować ideę wolontariatu!

O co chodzi?

Od 2018 r. działamy w szkołach podstawowych tworząc z młodzieżą kluby poMOCNYCH (dawniej: Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu), oparte o pomysły młodych ludzi. Chcemy, żeby to młodzież samodzielnie wymyślała i realizowała akcje społeczne, bo dzięki temu uczy się tego, co jest ważne w życiu, a czego system edukacji nie uwzględnia – kompetencji społecznych. Dodatkowo prowadzimy zajęcia filmowe, aby nauczyć młodych ludzi promować ich aktywność i pokazywać wolontariat widziany ich oczami. I tak właśnie powstał Młodzieżowy Festiwal Filmików o Wolontariacie!

Technika wykonania filmów jest dowolna, ważne, by uczniowie samodzielnie, lub z pomocą osób przez siebie zaangażowanych zrealizowali materiał filmowy. Punktacji podlegają walory artystyczne, forma przekazu i zgodność tematyki filmu z wolontariatem. Szczegółowe zasady oceny zostają uzgodnione z młodzieżą, mającą realny wpływ na sposób oceny filmików. Tworząc filmiki wolontariusze uczą się kreatywności i kompetencji społecznych oraz cyfrowych, a także mają okazję pokazać siebie i swoje działania szerszej publiczności. 

Za trudne? Do każdej z grup przyjeżdżamy wcześniej z filmowcem, aby przeprowadził warsztaty. Dawid Wojtyła DW FILM to doświadczony, również w prowadzeniu warsztatów, członek naszego zespołu. Dzięki takim zajęciom, młodzież uczy się podstaw fotografii i tworzenia filmów, a także budowania scenariusza i wieeele więcej! Podczas warsztatów zawsze znajdzie się również czas na pierwsze nagrania, aby filmy wyglądały jak najbardziej profesjonalnie!

Tutaj potrzebujemy Twojego wsparcia!

Pomóż nam opłacić koszt zajęć filmowych – w szkołach podstawowych zorganizujemy 3-godzinne warsztaty filmowe, żeby pokazać młodym wolontariuszom jak nagrywać ujęcia, do czego przyda się statyw i jak nagrywać w kiepskich akustycznie miejscach (koszt zajęć w 1 szkole to 600 zł).

Dodatkowo potrzebujemy sfinansować koszty Festiwalu, aby wolontariusze z 8 szkół mogli się spotkać i wspólnie świętować efekty swojej pracy. Potrzebujemy na to 6000 zł.

Zbieramy na opłacenie części kosztów transportu, poczęstunku oraz kosztów technicznych Festiwalu.

Do tej pory udawało nam się zdobyć grant na Festiwal, ale w tym roku nie mamy takiej komfortowej sytuacji.

Zależy nam, żeby Młodzieżowy Festiwal Filmików o Wolontariacie był corocznym wydarzeniem promującym kreatywność młodych wolontariuszy.

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy