Wiatraki Mazur

Korpus Solidarności

Według nas, Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą – środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenie wolontariatu. 

Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu.

Od stycznia 2020, wspólnie z Fundacją Wolontariacki Ośrodek Wsparcia z Ełku i Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Rucianego-Nidy jesteśmy partnerami lokalnymi Korpusu Solidarności. Razem stworzyliśmy partnerski projekt wspierania wolontariatu długoterminowego i realizujemy zadanie Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023 w programie „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Na nasze działania przeznacza 155 400,00 zł.

W 2020 roku, wraz z partnerami przeprowadziliśmy pierwszą wspólną akcję „Wolontariat ma moc”. Dzięki wsparciu Korpusu Solidarności zakupiliśmy materiały i gumki, z których wspólnie z wolontariuszami szyliśmy maseczki dla potrzebujących: seniorów, wolontariuszy, pracowników MOPS i OSP. Uszyliśmy i przekazaliśmy ponad 3600 maseczek! Najwięcej maseczek uszyli wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie. Około 350 maseczek uszyli wolontariusze przy Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy. Zakupiliśmy też buteleczki do płynu do dezynfekcji, które pozwoliły zaopatrzyć wolontariuszy w niezbędny sprzęt do pomagania potrzebującym w tych trudnych czasach.

Obecnie działamy wspierając lokalne grupy wolontariackie zrzeszające wolontariuszy w każdym wieku. Wsparcie Korpusu Solidarności pozwala nam szkolić podopiecznych w różnorodnych dziedzinach, dzięki czemu pomoc niesiona jest kompleksowo! Wspólnie odpowiadamy na potrzeby naszego otoczenia, również wynikające z postpandemicznej rzeczywistości i tragedii spowodowanej wojną w Ukrainie.

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy