Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego

"Wiatraki Mazur"

Obecnie nasze działania skupiają się na edukacji dorosłych (w tym seniorów), edukacji młodzieży (poprzez lekcje obywatelskie) oraz rozwoju wolontariatu. Prowadzimy również działania przyczyniające się do budowania więzi społecznych, poszanowania tradycji i wzmacniania tożsamości lokalnej. Głównym obszarem działalności stowarzyszenia są Mazury, a w szczególności Ełk i jego okolice.

Wiatraki Mazur

Nasz zespół

Paweł Wilk

Prezes stowarzyszenia, animator i edukator społeczny, trener, ekspert.

Iwona Olkowicz

Członkini zarządu, animatorka, edukatorka społeczna, trenerka, ekspertka.

Zofia Wilk

Specjalistka ds. promocji i komunikacji, animatorka, fotograf stowarzyszenia.

Patrycja Brodowska

Animatorka, specjalistka ds. wolontariatu młodzieżowego.

Dawid Wojtyła

Filmowiec, fotograf, warsztatowiec.

Tomasz Wilk

Wolontariusz, specjalista ds. informatycznych

Renata Smolińska

Specjalistka ds. finansów i rozliczeń.

Marzena Kacprowicz

Specjalistka ds. badania kompetencji społecznych.

Z Twoją pomocą możemy zrobić więcej