Wiatraki Mazur

Szkolny Budżet Partycypacyjny - czas na młodych

Wraz z Fundacją SocLab realizowaliśmy projekt pod tytułem “Szkolny budżet partycypacyjny – czas na młodych” aby zaktywizować społeczności szkolne poprzez realizację budżetów partycypacyjnych w szkołach województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na czym polega szkolny budżet partycypacyjny? 

Uczniowie i cała społeczność szkolna decydują o przeznaczeniu określonej sumy pieniędzy na potrzebne według nich działania. Mogą na przykład zakupić potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Każdy uczeń może zgłosić swój pomysł. O tym, który pomysł będzie zrealizowany, również decyduje społeczność szkolna – odbywa się to zwykle w formule głosowania.

W naszym projekcie, za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne były zespoły uczniowskie wraz z opiekunami, które najpierw zostały przeszkolone, a następnie przy wsparciu merytorycznym mentorów, uczniowie przygotowywali i przeprowadzali szkolne budżety partycypacyjne. Każda ze szkół dysponowała funduszem partycypacyjnym w wysokości 3000 zł.

Podstawowe informacje: 

projekt był skierowany do 16 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; bezpośrednimi adresatami projektu byli uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klas I-II szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami; zespoły uczniowskie i opiekunowie wzieli udział w dwóch dwudniowych zjazdach szkoleniowych – wprowadzenie do tematyki szkolnego budżetu partycypacyjnego, wystąpienia publiczne; oraz kompetencje interpersonalne i medialne.

Poznajcie szkoły, z którymi pracowaliśmy, wdrażając w nich szkolne budżety partycypacyjne! 

Było to aż 16 placówek z 2 województw, wśród nich szkoły podstawowe i średnie, zarówno z miast jak też wsi 😉 Oto one: 

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku SP 9 
 • Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym 
 • Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce X LO im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku 
 • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku 
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku 
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Woszczelach 
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach 
 • Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy 
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku 
 • Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Świętajnie 
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim
Szkolenia:

W listopadzie zorganizowaliśmy pierwszą część warsztatów dla zespołów projektowych wybranych szkół. Dwudniowe szkolenie obejmowało założenia merytoryczne realizacji budżetów: na czym polega, od czego zacząć realizację, jak przeprowadzić cały proces. Dodatkowo opiekunowie szlifowali swoje umiejętności  tutoringu w pracy z młodzieżą. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć integracji i  dzielenia się doświadczeniami! 

W lutym spotkaliśmy się ponownie, aby jeszcze lepiej rozwinąć kompetencje społeczne, ćwiczyć swoje mocne i słabe strony, pracować nad autoprezentacją i opowiadaniem obrazem. Nasze lekcje nigdy nie są zwyczajne, więc młodzież szybko chwyciła za sprzęt i zaczęła kręcić materiały. Obu grupom szło pierwszorzędnie! Dzięki takiemu doświadczeniu pracy w grupie, każdy może spróbować który element tworzenia materiału jest dla niego najlepszy.

Realizacja szkolnych budżetów

W każdej szkole zawiązały się zespoły koordynujące składające się od 7 do 12 os. Mentorzy przeprowadzili 4-godz. warsztaty dla zespołów w każdej szkole – ich celem było wypracowanie zasad realizacji SBP i jego harmonogramu. Ponadto w każdej ze szkół mentorzy przeprowadzili w szkołach warsztaty pokazowe dla uczniów na temat SBP, a potem uczniowie oraz członkowie zespołu koordynującego w ramach tzw. edukacji rówieśniczej przeprowadzili zajęcia w klasach. W każdej szkole przeprowadzono minimum 5 takich lekcji, ale przeważnie było ich znacznie więcej. Uczestnicy zespołów koordynujących otrzymali również bluzy z logo projektu. Zespołami szkolnymi opiekują się mentorzy, którzy wspierają ZK w procesie tworzenia założeń procesów, akcji informacyjnej oraz ewaluacji, a także doradzają na każdym etapie działań i dzielą się wzorami dokumentów. Na bieżąco spotykają się z zespołami, są w kontakcie mailowym i telefonicznym, a także przez Messenger. Uczestnicy prezentują na bieżąco przebieg swoich działań w mediach społecznościowych swoich szkół oraz w grupie na FB Szkolne budżety partycypacyjne.

Dotychczas zostały przeprowadzone działania informacyjne i edukacyjne oraz etap generowania pomysłów i zgłaszania projektów. Uczniowie przygotowywali plakaty, broszury, filmiki, organizowali apele szkolne i inne kreatywne formy edukacyjne i angażujące. Aby wyłonić zwycięskie projekty, odbyły się wybory w formie głosowania. Do końca czerwca w większości szkół zrealizowano zakupy.

Podsumowanie – Lokalne Forum Edukacyjne

Pod koniec września zorganizowaliśmy Lokalne Fora Edukacyjne w Białymstoku i Ełku na których podsumowaliśmy działania młodzieży. Wzięli w nich udział uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół, pedagodzy, edukatorzy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz samorządów.

Poza omówieniem działań grup uczniowskich oraz ewaluacją nie mogło zabraknąć dyskusji panelowej o przyszłości budżetów partycypacyjnych i wyświetlenia filmów podsumowujących. Nie zapomnieliśmy też o integracji wspaniałej młodzieży!

Oto projekty wybrane przez społeczności szkolne 
 • Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce – WIXA NA WF
 • Szkoła Podstawowa w Wasilkowie – Cichy kącik
 • Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku – Siłownia z bieżnią
 • Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Białymstoku – Aleja Ław
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Białymstoku – Stoły piknikowe
 • Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym – TELEBIM
 • Liceum Ogólnokształcące nr 10 w Białymstoku – Strefa Ogrodowa i Duża pufa
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku – Nowoczesne lekcje w nowoczesnej sali
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku – Chwila odpoczynku – pufy na korytarz
 • Szkoła Podstawowa w Woszczelach – Sprzęt do ćwiczeń
 • Szkoła Podstawowa w Prostkach – Czarny pokój
 • Zespół Szkół nr 6 w Ełku – Pufy dla wszystkich
 • Szkoła Podstawowa w Pisanicy – Taktyka i wygoda
 • Szkoła Podstawowa w Olecku –  Strefa Relaksu
 • Szkoła Podstawowa w Świętajnie – Kącik ciszy
 • Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście Lubawskim – Funkcjonalny Hol, Przyjazny przedsionek

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Iwona Olkowicz – koordynatorka projektu pod numerem telefonu 608305766

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy