Bardzo DZIĘKUJEMY za każde wsparcie

REGULAMIN DAROWIZN

dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej

Zasady przekazywania darowizn na stronie

Darowiznę można przekazać po kliknięciu w przycisk „POMAGAM” na stronie www.wiatrakimazur.org.pl. Po kliknięciu w przycisk należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

Przekazywanie darowizn na stronie https://wiatrakimazur.org.pl/pomagam  odbywa się za pośrednictwem operatora płatności STRIPE.

Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.

Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę darowizny.

Zwolnienia podatkowe

Stowarzyszenie Wiatraki Mazur  jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Towarzystwa można odliczyć od dochodu:

– osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),

– osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

Dane osobowe

Stowarzyszenie Wiatraki Mazur jest administratorem danych osobowych Darczyńców. Stowarzyszenie Wiatraki Mazur zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony). Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.

Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań i publikacji Stowarzyszenia Wiatraki Mazur, zaznaczając checkbox pod formularzem danych osobowych.

Towarzystwo gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz dodatkowo numer telefonu, adres i kod pocztowy – jeśli Darczyńca przekazał go na stronie formularza danych osobowych.

Dane osobowe Darczyńców gromadzone są prze okres 5 lat od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).