Wiatraki Mazur

Młodzież Promuje Zmianę

Celem projektu jest wzmocnienie lokalnych organizacji społecznych, pracujących z młodzieżą w różnych regionach Polski. A także obudzenie w młodzieży poczucia sprawczości i zaangażowanie ich do działania i zmieniania swojego otoczenia. 

Jako Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur” uczestniczyliśmy w cyklu szkoleń poświęconych rozwijaniu kompetencji młodych, w szczególności umiejętności istotnych dla zaangażowania obywatelskiego, takie jak dobra współpraca, skuteczne działanie i włączające podejście do przywództwa.

Umiejętności te będą przydatne w realizacji własnych inicjatyw obywatelskich tworzonych przez młodzież dotyczących takich tematów jak: 

– ochrona środowiska/przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

– prawa człowieka, 

– włączanie grup marginalizowanych. 

Planowane działania to: 

– Seria spotkań dla młodzieży z udziałem inspirujących gości, 

– Dofinansowanie i realizacja inicjatyw przez grupy młodzieży działające przy organizacjach, uczestniczących w projekcie, 

– Szkolenie na temat komunikacji dla realizatorów inicjatyw.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie zorganizowali akcję pt. „Nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka w internecie”. Jak samo mówią „Chcemy sprawić, żeby nasze prawa do szacunku, prywatności było respektowane, a nie, aby nasi rówieśnicy bezrefleksyjnie wykorzystywali media społecznościowe do wyśmiewania innych, pokazywania młodych ludzi w sytuacjach, w których nie chcą być pokazywani. Chcemy uświadomić naszym koleżankom i kolegom, że każdy człowiek ma swoje prawa i chcemy poinformować społeczność szkolną o tych prawach, żeby młodzież korzystała z internetu świadomie i rozważnie.”

Akcją była skierowana do uczniów i nauczycieli szkoły. W jej ramach przeprowadzili cykl zajęć dla uczniów i nauczycieli od klasy 1 do 8. Dodatkowo  wykonali gazetki tematyczne, przeprowadzili konsultacje z chętnymi osobami oraz stworzyli filmik promujący akcję. 

 

Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stradunach postanowiła poruszyć w swoich działaniach temat przeciwdziałania agresji wśród młodych. Tak opisali akcję: „Chcemy sprawić, żeby w naszej szkole było bezpieczniej. Agresja jest w każdej szkole, ale nam to mocno doskwiera i chcemy coś z tym zrobić. (…) Chcemy, aby w naszej szkole każdy czuł się bezpieczny.” 

Uczniowie przygotowali plakaty, ulotki, ogłoszenia i prezentację o wydarzeniu i zorganizowali apel dla całej społeczności szkolnej, aby uświadomić wszystkim, że to zła droga i że każdy z nas może być ofiarą agresji. Zaproszeni byli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także goście – eksperci osoby, które doświadczyły przemocy.

 

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy