Wiatraki Mazur

Lokalna Koalicja na rzecz pomocy

potrzebującym

Angażujemy się w działania lokalnej koalicji na rzecz pomocy potrzebującym. Wspólnie działamy aby każdy w Ełku i okolicy czuł się zaopiekowany! 

Koalicję tworzą: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, Urząd Miasta Ełku, Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia, Związek Harcerstwa Polskiego, Jednostka Strzelecka 1007 Ełk, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” oraz Stowarzyszenie Adelfi – OWES.

Na samym początku pandemii, kiedy osoby starsze i potrzebujące miały najbardziej utrudnioną codzienność ruszyliśmy z pmocą! Od marca do maja 2020 działaliśmy w zorganizowanym systemie, pomagając w robieniu zakupów spożywczych, leków i art. higienicznych oraz załatwianiu spraw urzędowych. Nasze zaangażowanie było też bezpośrednie – sami, jako wolontariusze, opiekowaliśmy się trzema rodzinami, aby pomóc im przetrwać trudny czas. 

Jesienią znów pojawiła się potrzeba rozwijania działań koalicji, uruchomiliśmy wspólnie kolejne działanie, pod nazwą „Docieramy do seniorów”. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowaliśmy ulotkę, która została rozdystrybuowana wśród ełckich rodzin, aby z jednej strony informować o możliwości uzyskania pomocy wolontariuszy, a z drugiej strony uwrażliwiać sąsiadów na potrzeby osób samotnych, niesamodzielnych. Podobnej treści plakat informował mieszkańców Ełku o działaniach koalicji.

Przygotowaliśmy również materiał video o naszych działaniach, możesz go obejrzeć poniżej!

 

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy