Wiatraki Mazur

Lokalna Koalicja na rzecz pomocy

potrzebującym

Zaangażowaliśmy się w działania lokalnej koalicji na rzecz pomocy potrzebującym. Koalicję tworzą: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, Urząd Miasta Ełku, Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia, Związek Harcerstwa Polskiego, Jednostka Strzelecka 1007 Ełk, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” oraz Stowarzyszenie Adelfi – OWES.

Pomoc polegała na zorganizowanym systemie wspierania osób starszych i potrzebujących w robieniu zakupów spożywczych, leków i art. higienicznych oraz załatwianiu spraw urzędowych. Nasze zaangażowanie było też bezpośrednie – sami, jako wolontariusze, opiekowaliśmy się trzema rodzinami, aby pomóc im przetrwać trudny czas.

Akcja trwała od marca do maja 2020, a jesienią znów uruchomiliśmy wsparcie na rzecz osób starszych, samotnych, niesamodzielnych i potrzebujących wsparcia.

Jesienią znów pojawiła się potrzeba rozwijania działań koalicji. Uruchomiliśmy wspólnie kolejne działanie, pod nazwą „Docieramy do seniorów”, które służy poinformowaniu jak największej liczby osób potrzebujących pomocy wolontariuszy w zrobieniu zakupów, czy załatwieniu sprawy urzędowej. Przygotowaliśmy też materiał video o naszych działaniach.

ZOBACZ FILM

We współpracy z Miejskim Ośroskiem Pomocy Społecznej przygotowaliśmy ulotkę, która w nakładzie 3000 egz została rozdystrybuowana wśród ełckich rodzin, aby z jednej strony informować o możliwości uzyskania pomocy wolontariuszy, a z drugiej strony uwrażliwiać sąsiadów na potrzeby osób samotnych, niesamodzielnych. Podobnej treści plakat informuje mieszkańców Ełku o dzialaniach koalicji.

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy