Wiatraki Mazur

Jak wdrażać Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu?

Od 2016 prowadzimy zajęcia w szkołach służące rozwojowi kompetencji społecznych, a od 2018 realizujemy projekty związane z Aktywnymi Szkolnymi Klubami Wolontariatu, którego celem jest nauka kompetencji społecznych w działaniu uczniów klas 6 i 7 z 8 szkół poprzez wykorzystanie aktywnych form pracy: gier planszowych, zabaw oraz grywalizacji (każda edycja jest wzbogacana o nowe elementy). Od 2021 rozwijamy także kompetencje cyfrowe wśród młodzieży poprzez warsztaty filmowe i organizując Festiwale Filmików o Wolontariacie. Od 2020 jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności i wspólnie z partnerami promujemy ideę wolontariatu na terenie 4 powiatów: ełckiego, oleckiego, giżyckiego i piskiego. Prowadzimy działania edukacyjne i wspierające na 4 poziomach: wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizatorów wolontariatu i otoczenia.

Chcemy więcej! Planujemy rozwój ASKW i chcemy aby młodzież również poza szkołą mogła w nim uczestniczyć. Oprócz podstawówek, planujemy pracować w świetlicach, bibliotekach i domach kultury. Tu, wspólnie z młodzieżą sprawdzimy, na ile wykorzystywane przez nas narzędzia są adekwatne poza murami szkół podstawowych. 

Oprócz tego, zbierzemy i przetestujemy w praktyce przeróżne zestawy gier, zabaw, które można by stosować alternatywnie, albo np. różnicować wiekowo czy wykorzystywać do zajęć online! 

Nie martwcie się, efekty opiszemy w publikacji, która będzie swego rodzaju „instrukcją obsługi projektu”. Stworzymy również serię filmów i podcastów, każdy na tym skorzysta i znajdzie coś dla siebie!

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy