Wiatraki Mazur

Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu

Od 2020 roku realizowaliśmy projekty „Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu” i „Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu – przez wolontariat do kompetencji społecznych”, w ramach których w 5 szkołach wiejskich powiatu ełckiego i gminie Świętajno rozwijaliśmy Szkolne Kluby Wolontariatu w oparciu o pomysły młodzieży.

 Prowadziliśmy zajęcia związane z tematyką wolontariatu oraz zachęcaliśmy młodych wolontariuszy do samodzielnego wymyślenia i zrealizowania akcji społecznych. W ten sposób młodzież uczyła się kompetencji społecznych takich jak: współdziałanie w grupie, komunikatywność, odpowiedzialność i współpraca z otoczeniem. Wykorzystywaliśmy grywalizację, aby zachęcać młodzież do organizowania akcji na jak największą skalę. Nagrody w grywalizacji, które zdobywają młodzi wolontariusze, służą również nauczeniu się współpracy i komunikacji, ponieważ uczniowie muszą wspólnie skonsumować nagrodę. Oprócz tego, doprowadziliśmy do powołania Rad Wolontariatu w szkołach oraz powołaliśmy lokalne koalicje na rzecz rozwijania wolontariatu w szkołach. 

Uczniowie ze szkół w Prostkach, Świętajnie, Stradunach, Mrozach Wielkich i Rożyńsku Wielkim zorganizowali wspaniałe i wyjątkowe akcje. Każda była wyjątkowa i opierała się na pomocy w inny sposób. Wolontariusze nawiązali również podczas projektu wiele owocujących do tej pory współprac.

Projekt był finansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki wsparciu Funduszu Pomocowego prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, mogliśmy kontynuować działania w szkołach do czerwca 2021.

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy