Wiatraki Mazur

Szkolny Budżet Partycypacyjny - czas na młodych

Fundacja SocLab oraz Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” rozpoczynają realizację projektu pod tytułem “Szkolny budżet partycypacyjny – czas na młodych”.

Na czym polega szkolny budżet partycypacyjny? 

Uczniowie i cała społeczność szkolna decydują o przeznaczeniu określonej sumy pieniędzy na potrzebne według nich działania. Mogą na przykład zakupić potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Każdy uczeń może zgłosić swój pomysł. O tym, który pomysł będzie zrealizowany, również decyduje społeczność szkolna – odbywa się to zwykle w formule głosowania.

W projekcie, który rozpoczynamy za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, które najpierw zostaną przeszkolone, a następnie przy wsparciu merytorycznym mentorów, uczniowie przygotują i przeprowadzą szkolne budżety partycypacyjne. Każda ze szkół będzie dysponowała funduszem partycypacyjnym w wysokości 3000 zł.

Podstawowe informacje: 

projekt jest skierowany do 16 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klas I-II szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami; zespoły uczniowskie i opiekunowie wezmą udział w dwóch dwudniowych zjazdach szkoleniowych – pierwszy zaplanowany jest w drugiej połowie listopada 2022 r. (wprowadzenie do tematyki szkolnego budżetu partycypacyjnego, wystąpienia publiczne), kolejny w styczniu – lutym 2022 r. (kompetencje interpersonalne i medialne); zapewniamy wsparcie mentorów dla zespołów koordynujących i samorządów uczniowskich na każdym etapie wdrażania szkolnego budżetu; rezultaty projektu zostaną zaprezentowane przez organizatorów i zespoły uczniowskie w trakcie konferencji podsumowujących we wrześniu 2023 r.

Poznajcie szkoły, z którymi będziemy pracować w tym roku, wdrażając w nich szkolne budżety partycypacyjne! 

Jest to aż 16 placówek z 2 województw, wśród nich szkoły podstawowe i średnie, zarówno z miast jak też wsi 😉 Oto one: 

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku SP 9 
 • Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym 
 • Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce X LO im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku 
 • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku 
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku 
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Woszczelach 
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach 
 • Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy 
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku 
 • Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Świętajnie 
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim
 •  

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Iwona Olkowicz – koordynatorka projektu pod numerem telefonu 608305766

W listopadzie zorganizowaliśmy pierwszą część warsztatów dla zespołów projektowych wybranych szkół. Dwudniowe szkolenie obejmowało założenia merytoryczne realizacji budżetów: na czym polega, od czego zacząć realizację, jak przeprowadzić cały proces. Dodatkowo opiekunowie szlifowali swoje umiejętności  tutoringu w pracy z młodzieżą. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć integracji i  dzielenia się doświadczeniami! 

W lutym spotkaliśmy się ponownie, aby jeszcze lepiej rozwinąć kompetencje społeczne, ćwiczyć swoje mocne i słabe strony, pracować nad autoprezentacją i opowiadaniem obrazem. Nasze lekcje nigdy nie są zwyczajne, więc młodzież szybko chwyciła za sprzęt i zaczęła kręcić materiały. Obu grupom szło pierwszorzędnie! Dzięki takiemu doświadczeniu pracy w grupie, każdy może spróbować który element tworzenia materiału jest dla niego najlepszy.

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy