Młodzież Promuje Zmianę

Home . Projekty Wiatraki Mazur Młodzież Promuje Zmianę Celem projektu jest wzmocnienie lokalnych organizacji społecznych, pracujących z młodzieżą w różnych regionach Polski. A także obudzenie w młodzieży poczucia sprawczości i zaangażowanie ich do działania i zmieniania swojego otoczenia.  Jako Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur” uczestniczyliśmy w cyklu szkoleń poświęconych rozwijaniu kompetencji młodych, w szczególności umiejętności istotnych dla […]

Wspieramy uchodźców – Przestrzeń przyjazna dzieciom

Home . Projekty Wiatraki Mazur Wspieramy uchodźców – Przestrzeń przyjazna dzieciom Przez tragedię w Ukrainie, ucierpiało zdecydowanie zbyt wielu ludzi. Ogrom rodzin, uciekając przed wojną, znalazło schronienie w Polsce, ale co dalej? Brak miejsc w placówkach, bariera językowa, traumy, to tylko niektóre z problemów z którymi muszą mierzyć się mamy i ich dzieci.  Aby temu […]

Szkolne Budżety Partycypacyjne

Home . Projekty Wiatraki Mazur Szkolny Budżet Partycypacyjny – czas na młodych Fundacja SocLab oraz Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” rozpoczynają realizację projektu pod tytułem “Szkolny budżet partycypacyjny – czas na młodych”. Na czym polega szkolny budżet partycypacyjny?  Uczniowie i cała społeczność szkolna decydują o przeznaczeniu określonej sumy pieniędzy na potrzebne według nich działania. […]

Jak wdrażać Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu?

Home . Projekty Wiatraki Mazur Jak wdrażać Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu? Od 2016 prowadzimy zajęcia w szkołach służące rozwojowi kompetencji społecznych, a od 2018 realizujemy projekty związane z Aktywnymi Szkolnymi Klubami Wolontariatu, którego celem jest nauka kompetencji społecznych w działaniu uczniów klas 6 i 7 z 8 szkół poprzez wykorzystanie aktywnych form pracy: gier planszowych, […]

Zdrowo, aktywnie, razem – Inicjatywa Lokalna

Home . Projekty Wiatraki Mazur Inicjatywa Lokalna Tworzymy inicjatywę lokalną w Ełku! Tworzymy inicjatywę lokalną w Ełku! Wspólnie z Fundacją Wolontariacki Ośrodek Wsparcia i Ełckim Centrum Ekologicznym, Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku stworzyliśmy inicjatywę, z której pomocą chcemy zintegrować mieszkańców ełku, bez względu na miejsce z którego pochodzą Dowiedz się więcej! Ми створюємо місцеву […]

Festiwal Filmików o Wolontariacie

Home . Projekty Wiatraki Mazur Festiwal Filmików o Wolontariacie„Wolontariat – o tym się MOVIE” Od 5 lat działamy w szkołach podstawowych tworząc z młodzieżą Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu. W ramach działań prowadzimy lekcje obywatelskich, dot. wolontariatu w 8 szkołach subregionu ełckiego.  Zajęcia o tematyce obywatelskiej zmierzają do realizacji akcji społecznych samodzielnie wymyślonych i przeprowadzonych przez […]

Korpus Solidarności

Home . Projekty Wiatraki Mazur Korpus Solidarności Według nas, Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą – środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenie wolontariatu.  Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu. Od stycznia 2020, wspólnie z Fundacją Wolontariacki […]

Aktywna młodzież w szkolnych klubach wolontariatu = aktywni obywatele

Home . Projekty Wiatraki Mazur Aktywna Młodzież w Szkolnych Klubach Wolontariatu = Aktywni Obywatele W ramach działań prowadzimy 2 cykle lekcji obywatelskich, dot. wolontariatu w 10 szkołach w subregionie ełckim.  Zajęcia o tematyce obywatelskiej (współpraca, wolontariat, planowanie i organizacja działań, patriotyzm lokalny, ekologia, empatia, sztuka debatowania, storytelling oraz narracja za pomocą filmów) będą zmierzać do […]