Wiatraki Mazur

Aktywna Młodzież w Szkolnych Klubach

Wolontariatu = Aktywni Obywatele

W ramach działań prowadzimy 2 cykle lekcji obywatelskich, dot. wolontariatu w 10 szkołach (4 szkoły w powiecie oleckim w I roku i 6 szkół w pow. ełckim w II roku). 

Zajęcia o tematyce obywatelskiej (współpraca, wolontariat, planowanie i organizacja działań, patriotyzm lokalny, ekologia, empatia, sztuka debatowania, storytelling oraz narracja za pomocą filmów) będą zmierzać do realizacji akcji społecznych samodzielnie wymyślonych i przeprowadzonych przez młodzież.

Poprzez grywalizację 150 młodych osób z 10 szkół będzie uczyć się w działaniu komunikacji i współpracy (działając w szkole jako jedna drużyna wolontariuszy i rywalizować z innymi grupami wolontariuszy w pozostałych szkołach), będą też zachęcani do zorganizowania akcji na jak najszerszą skalę (akcja, o większym zasięgu, z większą liczbą odbiorców i partnerów, tym więcej punktów w ramach grywalizacji). Młodzież w ramach grywalizacji będzie też zachęcana do zrealizowania krótkiej etiudy filmowej, pokazującej wolontariat ich oczami. Technika wykonania filmów będzie dowolna, ważne, by uczniowie samodzielnie zrealizowali materiał filmowy, który będzie promować wolontariat w środowisku lokalnym widziany ich oczami. Będziemy oceniać walory artystyczne, formę przekazu i zgodność tematyki filmu z wolontariatem. Szczegółowe zasady oceny zostaną uzgodnione z młodzieżą, aby mieli oni realny wpływ na sposób oceny filmików. Tworząc filmiki będą uczyli się kreatywności i kompetencji społecznych oraz cyfrowych. Dodatkowo będziemy prowadzić z młodzieżą zajęcia o sztuce debatowania, aby podczas podsumowania każdego cyklu odbyły się debaty w tematyce obywatelskiej z udziałem młodzieży i dorosłych (np. radnych) kreowane przez młodzież. Dzięki realizacji działań młodzi doświadczą w działaniu, czym jest demokracja, wolność, prawa obywatelskie oraz jaki mają wpływ na lokalne środowisko społeczne i naturalne. 

Poznaliśmy już szkoły podstawowe z którymi współpracujemy, tworzące się Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu zapowiadają się fantastycznie. W tym roku jesteśmy zaskoczeni przede wszystkim liczebnością nowopowstałych grup ale też zaangażowaniem młodzieży. Trafiliśmy na fantastycznych młodych obywateli i już nie możemy się doczekać co wspaniałego stworzą oraz jakie akcje przeprowadzą! 

Za nami już pierwsze ankiety LEVER Basic, pozwalające określić swoje kompetencje (empatia, współpraca, komunikacja, odpowiedzialność), zajęcia z kołem współpracy oraz planowanie pierwszej akcji.

Więcej opisów i zdjęć znajdziecie na naszej stronie na facebooku: 

Wspieramy, edukujemy, łączymy.

Nasi partnerzy