Promocja idei wolontariatu

Promocja idei wolontariatu

Korpus Solidarności

Od stycznia 2020 jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

Wspólnie z Fundacją Wolontariacki Ośrodek Wsparcia z Ełku, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Rucianego-Nidy oraz Biblioteką - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy stworzyliśmy partnerski projekt wspierania wolontariatu długoterminowego i od stycznia 2020 jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności. Prowadzimy cykl działań edukacyjnych i promocyjnych, wspierających wolontariat długoterminowy.

W tym roku ruszyła druga edycja konkursu na Wolontariusza Roku Korpusu Solidarności oraz na Koordynatora Roku Korpusu Solidarności. Zachęcamy serdecznie do doceniania i zgłaszania swoich kandydatów, proces jest bardzo prosty: 

1. Koordynator/Wolontariusz bądź grupa musi być zarejestrowana w Systemie Obsługi Wolontariatu.

2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna na wzięcie udziału w plebiscycie. 

3.  Zgłoszenia należy przesyłać przez formulaż na stronie Korpusu Solidarności do 30 września 2021 roku.

Zgłoszenia są banalnie proste, a formularz intuicyjny, nie ma co się wahać!

 

W 2020 roku, wraz z partnerami przeprowadziliśmy pierwszą wspólną akcję "Wolontariat ma moc". Dzięki wsparciu Korpusu Solidarności zakupiliśmy materiały i gumki, z których wspólnie z wolontariuszami szyliśmy maseczki dla potrzebujących: seniorów, wolontariuszy, pracowników MOPS i OSP. Uszyliśmy i przekazaliśmy ponad 3600 maseczek! Najwięcej maseczek uszyli wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie. Około 350 maseczek uszyli wolontariusze przy Bibliotece - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy. Zakupiliśmy też buteleczki do płynu do dezynfekcji, które pozwoliły zaopatrzyć wolontariuszy w niezbędny sprzęt do pomagania potrzebującym w tych trudnych czasach.

 

Lokalna Koalicja na rzecz pomocy potrzebującym

Zaangażowaliśmy się w działania lokalnej koalicji na rzecz pomocy potrzebującym. Koalicję tworzą: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, Urząd Miasta Ełku, Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia, Związek Harcerstwa Polskiego, Jednostka Strzelecka 1007 Ełk, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "Wiatraki Mazur" oraz Stowarzyszenie Adelfi - OWES.

Pomoc polegała na zorganizowanym systemie wspierania osób starszych i potrzebujących w robieniu zakupów spożywczych, leków i art. higienicznych oraz załatwianiu spraw urzędowych. Nasze zaangażowanie było też bezpośrednie - sami, jako wolontariusze, opiekowaliśmy się trzema rodzinami, aby pomóc im przetrwać trudny czas.

Akcja trwała od marca do maja 2020, a jesienią znów uruchomiliśmy wsparcie na rzecz osób starszych, samotnych, niesamodzielnych i potrzebujących wsparcia.

Jesienią znów pojawiła się potrzeba rozwijania działań koalicji. Uruchomiliśmy wspólnie kolejne działanie, pod nazwą "Docieramy do seniorów", które służy poinformowaniu jak największej liczby osób potrzebujących pomocy wolontariuszy w zrobieniu zakupów, czy załatwieniu sprawy urzędowej. Przygotowaliśmy też materiał video o naszych działaniach.

ZOBACZ FILM

We współpracy z Miejskim Ośroskiem Pomocy Społecznej przygotowaliśmy ulotkę, która w nakładzie 3000 egz została rozdystrybuowana wśród ełckich rodzin, aby z jednej strony informować o możliwości uzyskania pomocy wolontariuszy, a z drugiej strony uwrażliwiać sąsiadów na potrzeby osób samotnych, niesamodzielnych. Podobnej treści plakat informuje mieszkańców Ełku o dzialaniach koalicji.

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”