Edukacja młodzieży

Edukacja młodzieży

Od 2018 roku prowadzimy zajęcia w szkołach zmierzające do rozwijania kompetencji społecznych przez wolontariat, a od stycznia 2020 jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności. W 2020 roku wystartowaliśmy z projektem "Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu", w ramach którego w 5 szkołach wiejskich powiatu ełckiego i gminie Świętajno rozwijamy Szkolne Kluby Wolontariatu w oparciu o pomysły młodzieży. W ten sposób jeszcze mocniej skupiliśmy się na propagowaniu wolontariatu i "odczarowaniu go". Pokazujemy, że to nie tylko bezinteresowna pomoc, ale przede wszystkim sposób na obopólne korzyści. Zachęcamy młodzież i dorosłych do rozwijania i szukania nowych pasji poprzez działania wolontarystyczne. 
Naszym głównym celem w tym temacie jest, aby to przyszli i obecni wolontariusze samodzielnie wymyślali oraz realizowali akcje i czyny społeczne. W ten sposób młodzież uczy się kompetencji społecznych takich jak: współdziałanie w grupie, komunikatywność, odpowiedzialność i współpraca z otoczeniem. Wykorzystujemy grywalizację, aby zachęcać młodzież do organizowania akcji na jak największą skalę. Nagrody w grywalizacji, które zdobywają młodzi wolontariusze, służą również nauczeniu się współpracy i komunikacji, bo uczniowie muszą wspólnie skonsumować nagrodę. Oprócz tego, doprowadziliśmy do powołania Rad Wolontariatu w szkołach oraz powołaliśmy lokalne koalicje na rzecz rozwijania wolontariatu w szkołach. Powstałe w ramach projektu filmy można obejrzeć tu:  https://youtu.be/eMDkTKwUk_k (podsumowujący działania projektowe), https://youtu.be/hUlyoLApVQ8 (co wolontariat daje szkołom), https://youtu.be/q4Ag7HNfWtk (co wolontariat dał młodym), https://youtu.be/o8Z7uA-FJ2w (korzyści z wolontariatu).