Edukacja dorosłych

Edukacja dorosłych

Wspieramy i edukujemy dorosłych, w tym seniorów w obszarach związanych z rozwojem lokalnym i aktywnością społeczną.

Szkolimy w następujących obszarach: 

  • rozwoju kompetencji cyfrowych,
  • planowania, tworzenia i realizacji projektów społecznych,
  • współpracy z otoczeniem,
  • lepszej komunikacji,
  • animowania i budowania dobra wspólnego,
  • zakładania organizacji pozarządowych,