Co robimy?

Co robimy?
Nasze działania koncentrują się wokół trzech filarów:

Edukacja dorosłych

Pracujemy z nauczycielami, opiekunami młodych, seniorami i wiele więcej! Zobacz co dokładnie robimy...

Edukacja młodzieży

Od 2016 r. prowadzimy zajęcia w szkołach i świetlicach. Staramy się, aby młodzi sami decydowali w jakim kierunku chcą się rozwijać i dajemy im do tego możliwość. Zobacz co dokładnie robimy...

Promocja idei wolontariatu

Prowadzimy zajęcia w szkołach i Szkolnych Klubach Wolontariatu. Wspieramy i edukujemy sami będąc wolontariuszami. Zobacz co dokładnie robimy...

Projekty

Zobacz jakie projekty teraz realizujemy i jakie realizowaliśmy wcześniej!